Üzleti Edző

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató az Europe Motion Kft. által üzemeltetett arita.hu; europe-motion.com felhasználóinak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

 1. A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.

Adatkezelő megnevezése: Europe Motion Kft.
Adatkezelő címe: 1041 Budapest, Erzsébet u. 36. fsz.4.
Adatkezelés helyszíne: Az Adatkezelő székhelye
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80450/2014.
A tárhely szolgáltató elérhetőségei: Tarhely.eu

 Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. , www.naih.hu) tájékoztatóit. A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez. 

 2.   Szerzői jogok: A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

 3.  Adatvédelem: Jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) időbeli hatálya 2014. január 1-től visszavonásig tart. A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed a Europe Motion Kft. által folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Személyes adat fogalma: Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

4.   Az adatkezelés jogalapja: A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap hírlevél feliratkozás funkciójának igénybevételével, arra való megerősített feliratkozással adja meg. A Felhasználó hozzájárulást ad személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható az adatkezelőtől. A feliratkozás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia teljes nevét, email címét, jelentkezés tárgya – szolgáltatás típusát, telefonszámát – időpont egyeztetéshez, opcionálisan megadhatja cégnevét. Az adatkezelés ezen adatokra terjed ki.

5.  Hírlevél: Ha a Felhasználó szeretne az Europe Motion Kft. szolgáltatásai igénybevételével, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein.

Adatkezelés jogalapja: 2011.:CXII. tv. 5 § (1) a) – érintett hozzájárulás
Adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb az adatkezelő megszűnéséig
Adattárolás módja: elektronikusan

6.  Az érintettek jogainak érvényesítése : Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legrövidebb időn, belül írásban, közérthető formában választ ad. Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu

7.  Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok: A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai kiszolgáló társaságokat jelenleg nem vesz igénybe. Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjthet a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.  A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

Budapest, 2014. december 5.